NBTC-NIPO Research stopt per april 2021 - NBTC-NIPO Research
Nieuws

NBTC-NIPO Research stopt per april 2021

Sinds 2002 voeren NBTC Holland Marketing en Kantar (voorheen TNS NIPO) gezamenlijk onderzoek uit binnen de toeristische en recreatieve sector onder de vlag van NBTC-NIPO Research (NNR). De afgelopen 18 jaar hebben we diverse monitoren opgezet, uitgebouwd en waar nodig aangepast om de markt van relevante inzichten te kunnen voorzien. Denk o.a. aan het ContinuVakantieOnderzoek (CVO), ContinuVrijetijdsOnderzoek (CVTO), ContinuZakenreisOnderzoek (CZO) en het onderzoek Toeristisch bezoek aan steden. Ook verrichtten we  veel maatwerkonderzoek voor verschillende commerciële partijen en (semi-)overheden.

De toeristische sector heeft in de afgelopen jaren niet stil gestaan. Datzelfde geldt voor de beide organisaties. Kantar is inmiddels onderdeel van een ander internationaal opererend concern en NBTC heeft met Perspectief 2030 – de nieuwe visie op bestemming Nederland – de beweging ingezet van bestemmingsmarketing naar bestemmingsmanagement. Die ontwikkelingen hebben mede geleid tot het gezamenlijke besluit om per april 2021 de joint venture NBTC-NIPO Research te beëindigen.

Wat betekent dit voor de monitoren?

Na dit jaar zal NBTC-NIPO Research geen veldwerk meer uitvoeren in het kader van de verschillende monitoren. Wat betekent dat voor de verschillende onderzoeken?

ContinuVakantieOnderzoek (CVO)

Op dit moment loopt het veldwerk van het CVO voor het vakantiejaar 2020. Dit zal de laatste meting zijn die we uitvoeren. De resultaten worden zoals gebruikelijk in januari gerapporteerd. Ook de gebruikelijke themarapportages, zoals het landenrapport of het segmentatierapport, zijn nog een laatste keer beschikbaar. Binnenkort versturen we een aparte mailing met de mogelijkheden voor afname van CVO 2020. Voor verdere informatie over het CVO kunt u contact opnemen met Ferdinand Kieboom van NBTC via fkieboom@holland.com.

Na het afronden van het veldwerk voor het vakantiejaar 2020 zal er vanuit NNR geen nieuwe meting meer worden opgestart en houdt het CVO in zijn huidige vorm op te bestaan. Wel is het goed om te weten dat per januari 2021 het CBS van start gaat met een eigen Vakantieonderzoek: een volledig nieuw onderzoek naar het vakantiegedrag van de Nederlandse bevolking. De inzichten uit dit onderzoek worden te zijner tijd onder andere beschikbaar gesteld via Statline en zijn voor iedereen zoveel mogelijk vrij toegankelijk. Daarnaast bekijkt NBTC de mogelijkheden om bij de datavoorziening te ondersteunen middels aanvullende analyses en rapportages. Hierover informeren we u later, o.a. via de nieuwsbrieven van de Landelijke Data Alliantie. U kunt zich hier aanmelden voor deze nieuwsbrief.

ContinuZakenreisOnderzoek (CZO)

Het CZO is voor het laatst uitgevoerd in 2019. De resultaten daarvan zijn tot 1 april 2021 bij NBTC-NIPO Research af te nemen. Er zijn op dit moment zowel vanuit NBTC als Kantar geen plannen om het CZO in een nieuwe vorm op de markt te brengen. Mocht u interesse hebben in de zakenreismarkt en meer informatie over het onderzoek uit 2019 willen, neem dan ook hiervoor contact op met Ferdinand Kieboom van NBTC via fkieboom@holland.com.

ContinuVrijeTijdsOnderzoek (CVTO)

Deze driejaarlijkse monitor voerden we voor het laatst uit in 2018. Ook de resultaten daarvan kunt u tot 1 april 2021 bij NBTC-NIPO Research afnemen. NBTC peilt momenteel de interesse onder de huidige deelnemers in een nieuw onderzoek naar vrijetijdsactiviteiten. Mocht u belangstelling hebben voor data inzake het vrijetijdsgedrag van de Nederlander, dan kunt u ook hiervoor terecht bij Ferdinand Kieboom via fkieboom@holland.com.

Toeristisch Bezoek aan Steden (TBaS)

Het veldwerk voor deze monitor is nog in volle gang. De resultaten worden in maart 2021 opgeleverd waarna ook dit onderzoek in de huidige opzet stopt. Ook voor deze monitor geldt dat NBTC de interesse in een nieuw onderzoek naar het toeristisch bezoek aan steden zal peilen onder de huidige deelnemers. Mocht u meer willen weten over dit onderzoek, dan kunt u ook hiervoor terecht bij Ferdinand Kieboom via fkieboom@holland.com.

Wat betekent het stoppen van NBTC-NIPO Research voor maatwerkopdrachten?

NBTC-NIPO Research voert momenteel geen maatwerkonderzoeken meer uit in verband met de voorgenomen beëindiging van de joint venture. Als u maatwerkverzoeken heeft, kunt u contact opnemen met Loes Alink van Kantar via loes.alink@kantar.com. Kantar helpt u graag verder met al haar onderzoekskennis en -oplossingen.

Zoek naar andere soortgelijke dingen: