Vrije tijd - NBTC-NIPO Research

Vrije tijd

Sinds 2004 nemen we het vrijetijdsgedrag van de Nederlanders buiten hun eigen woning onder de loep. We monitoren iedere week maar liefst 100 uiteenlopende vrijetijdsactiviteiten en kunnen hiermee uitgebreid inzicht geven in het vrijetijdsgedrag van de Nederlanders.

ContinuVrijeTijdsOnderzoek (CVTO) >

In 2018 doen we opnieuw grootschalig onderzoek naar het vrijetijdsgedrag van de Nederlandse bevolking. Het onderzoek geeft inzicht in de tijdsbesteding aan circa 100 activiteiten. Hiervoor voeren we iedere week een meting uit. De onderzoeksresultaten geven onder andere inzicht in de populariteit van de verschillende activiteiten, welke combinaties veel voorkomen, hoeveel geld er is besteed en hoe de consument zich verplaatst. Het onderzoek biedt daarmee bouwstenen ten behoeve van beleidsvorming rond diverse vrijetijdsvraagstukken.

Toeristisch bezoek aan steden >

NBTC-NIPO Research brengt het (dag)toeristisch bezoek aan Nederlandse steden in kaart. Ruim 25 (middel)grote steden participeren al jarenlang in dit onderzoek en kunnen resultaten onderling vergelijken (benchmarking). Voor iedere (middel)grote stad is het mogelijk om inzicht te krijgen in de omvang van het bezoek aan de stad en verschillende kenmerken als vervoermiddel, ondernomen activiteiten en bestedingen.

Interesse?

Bent u op zoek naar informatie over het vrijetijdsgedrag van de Nederlandse bevolking? Neem dan contact op met Anke ten Velde (070 370 52 96).

    project.general_error_message

    Kerncijfers

    Wilt u kerncijfers over de Nederlandse vrijetijdsmarkt ontvangen? Laat uw gegevens achter en wij sturen de kerncijfers binnen twee werkdagen naar u toe.