ContinuVrijeTijdsOnderzoek - NBTC-NIPO Research
Foto: © Arnhem Nijmegen
Artikel

ContinuVrijeTijdsOnderzoek

In 2018 doet NBTC-NIPO Research voor de zevende keer grootschalig onderzoek naar het vrijetijdsgedrag van de Nederlandse bevolking. Het onderzoek geeft een diepgaand inzicht in de structuur, de ontwikkelingen en de trends op de vrijetijdsmarkt. Daarbij brengen we de meest uiteenlopende activiteiten over het gehele jaar wekelijks in kaart.

Vraagpunten

In het ContinuVrijeTijdsOnderzoek onderscheiden we volgende elf hoofdclusters van activiteiten:

 • buitenrecreatie
 • watersport
 • sport & sportieve recreatie
 • bezoek sportwedstrijden
 • wellness
 • bezoek attracties
 • bezoek evenementen
 • winkelen voor plezier
 • cultuur
 • uitgaan
 • hobby's

Indien een activiteit is ondernomen, registreren we de volgende aspecten: dag en dagdeel waarop de activiteit is ondernomen, de duur van de activiteit, de locatie en de reis er naartoe, gezelschap en bestedingen. De uitkomsten kunnen worden gecombineerd met een groot aantal profielkenmerken van de respondenten zoals socio-economische en demografische kenmerken, maar ook life-style kenmerken.

Jaarmeting

Aanvullend hierop voeren we ook een jaarmeting uit. Deze meting wordt door 5.000 respondenten ingevuld en heeft als doel het doen van uitspraken over de deelname aan de diverse uithuizige vrijetijdsactiviteiten en de frequentie waarmee dit op jaarbasis gebeurt. Ook brengen we de vaste kosten voor vrijetijdsactiviteiten in deze meting in kaart. De jaarmeting vind plaats in mei 2018 en wordt eind augustus gerapporteerd.

Bouwstenen voor beleid

De onderzoeksresultaten geven inzicht in onder andere de populariteit van de verschillende activiteiten, welke combinaties van activiteiten veel voorkomen, wanneer activiteiten worden ondernomen, hoe de consument zich verplaatst. Het onderzoek biedt daarmee volop bouwstenen ten behoeve van beleidsvorming rond diverse vrijetijdsvraagstukken. Binnen het vrijetijdsonderzoek wordt ook speciale aandacht besteed aan het vrijetijdsgedrag van inwoners met een migratie-achtergrond.

Meer weten?

Bekijk bijgevoegde factsheet voor de tarieven en aanvullende  informatie. Of neem direct vrijblijvend contact op met Anke ten Velde (070 370 52 96).

Zoek naar andere soortgelijke dingen: