Meerderheid Nederlanders bereid tot duurzame vakanties

30 maart 2010

Vakantiebeleving mag niet lijden onder aanpassing vakantiegedrag

Zo’n 64% van de Nederlanders is -in meer of mindere mate- bereid hun gedrag te veranderen zodat de door hun ondernomen vakanties duurzamer worden. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Duurzaamheid en vakanties’ van NBTC-NIPO Research, waarin Nederlanders werden gevraagd naar hun mening over duurzame vakanties.

 

Vakantiebeleving staat voorop


Bijna tweederde van de Nederlandse bevolking zegt bereid te zijn hun gedrag te veranderen om zo een bijdrage te leveren aan duurzamere vakanties. Zij zouden dit dan doen door met zorg met de natuur om te gaan, afval te scheiden op de vakantiebestemming en het met rust laten/niet kopen van souvenirs van (beschermde) plant- en diersoorten. Nederlanders blijken voor meer duurzame vakanties dus vooral op zoek te zijn naar oplossingen waar ze zelf niet te veel voor hoeven te laten. Ad Schalekamp, directeur NBTC-NIPO Research: “Het zijn vooral aanpassingen die weinig inspanningen van de mensen zelf vragen maar die tegelijkertijd wel bijdragen aan een verhoging van het vakantiegenot. De vakantiebeleving mag niet aangetast worden en is net als de vakantie heilig. Ook mag een duurzame vakantie niet veel meer gaan kosten.” Uit het onderzoek blijkt tevens dat Nederlanders best bereid zijn om minder luxe te accepteren op hun vakantie in ruil voor meer duurzaamheid.


Duurzaamheid nog niet top-of-mind


In het onderzoek is gekeken naar belangrijke maatschappelijke onderwerpen in het algemeen en naar duurzaamheid in relatie tot vakanties in het bijzonder. In het algemeen geldt dat onderwerpen als gezondheidszorg, oudedagsvoorzieningen en het bestrijden van de criminaliteit de Nederlanders het meest bezighouden. Een onderwerp als duurzaamheid eindigt meer in de achterhoede. In tegenstelling tot veel andere sectoren blijkt uit de resultaten het grote belang dat naast natuur en milieu (planet) ook aan maatschappelijke/sociale thema’s (people) wordt toegekend.


Technische toelichting

NBTC-NIPO Research heeft dit onderzoek uitgevoerd onder een representatieve steekproef van ruim 1.000 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Het veldwerk vond plaats in december 2009. In het onderzoek is de houding, kennis en gedrag van Nederlanders ten aanzien van duurzaamheid in relatie tot vakanties gemeten. Daarnaast is het al dan niet duurzame imago van toeristische aanbieders en bestemmingen vastgesteld. Het onderzoek zal periodiek herhaald gaan worden waardoor het mogelijk wordt veranderingen in houding en gedrag bij de Nederlandse consument ten aanzien van duurzame vakanties in beeld te brengen.

Klik hier voor meer informatie over het themarapport: Duurzaamheid en vakanties.